Гимназија општи тип

Гимназија општег типа  представља спону између природно-математичког и друштвено-језичког смера.Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру.

Циљ образовања и васпитања у гимназији општег смера је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди:

  • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима,
  • унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој,
  • подршка развоју међупредметних компетенција.

         Општи смер гимназије је углавном намењен ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимању или имају широк опсег интересовања. Самим тим, овај смер пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.