Obaveštenje o zaključenom ugovoru

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Средња школа ''Kраљ Петар I''

 Т О П О Л А

ПИБ 101224115.мат.бр.07123604

Тел/факс 034/6811-035

Емаил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Дел.бр.02-921

Датум 01.08.2016год.

 На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи, ул. Шумадијска бр.2 34310 Топола објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

 

У поступку јавне набавке мале вредности  за јавну набавку , набавка угља за потреба грејања Средње школе ''Краљ Петар I'' Топола, за школску 2016/2017 ,ознака из општег речника набавке, 09112100 – лигнит сушени, број ЈН 03/2016, наручилац је донео одлуку о додели уговора бр.01-868 на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 02-900  са ''Tropikal BGD'' д.о.о. Београд.

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.137.600,00 динара са ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуда.

Највиша понуђена цена износи 11.040,00   динара са ПДВ по јединици мере, а најнижа износи 9.480,00  динара са ПДВ по јединици мере.

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 11.07.2016 године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.07.2016 године .

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Средња школа ''Kраљ Петар I''

             Т О П О Л А

ПИБ 101224115.мат.бр.07123604

        Тел/факс 034/6811-035

Емаил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Дел.бр.02-921

       Датум 01.08.2016год.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи, ул. Шумадијска бр.2 34310 Топола објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку , набавка угља за потреба грејања Средње школе ''Краљ Петар I'' Топола, за школску 2016/2017 ,ознака из општег речника набавке, 09112100 – лигнит сушени, број ЈН 03/2016, наручилац је донео одлуку о додели уговора бр.01-868 на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 02-900 са ''Tropikal BGD'' д.о.о. Београд.

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.137.600,00 динара са ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуда.

Највиша понуђена цена износи 11.040,00  динара са ПДВ по јединици мере, а најнижа износи 9.480,00 динара са ПДВ по јединици мере.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 11.07.2016 године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.07.2016 године .

Погодака: 786

 

  • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


  • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ


    tel: 034/6811-035
    fax:034/6811-035
    mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
    Радно време: 7:00-15:00h

    site bottom