ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС УЧЕНИКА У  I РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''КРАЉ ПЕТАР I''

Гимназија:

1.Пријава за упис;

2.Извод из матичне књиге рођених;

3.Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

Сви остали образовни профили:

1.Пријава за упис;

2.Извод из матичне књиге рођених;

3.Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

4.Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за изабрани образовни профил;

     При упису ученици су обавезни да се изјасне за један од два изборна предмета : Верску наставу или грађанско васпитање.

Погодака: 79