I razredII razredIII razredIV razred
 I1  II1  III1  IV1
 I2  II2  III2  IV2
 I3  II3  III3  IV3
 I4  II4  III4  IV4
 I5  II5  III5  IV5
     III6  

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС УЧЕНИКА У  I РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''КРАЉ ПЕТАР I''

Гимназија:

1.Пријава за упис;

2.Извод из матичне књиге рођених;

3.Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

Сви остали образовни профили:

1.Пријава за упис;

2.Извод из матичне књиге рођених;

3.Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

4.Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за изабрани образовни профил;

     При упису ученици су обавезни да се изјасне за један од два изборна предмета : Верску наставу или грађанско васпитање.

 

  • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


  • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ


    tel: 034/6811-035
    fax:034/6811-035
    mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
    Радно време: 7:00-15:00h

    site bottom