КОЛЕКТИВ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "КРАЉ ПЕТАР I"

 

 Управа школе:

Петковић Милош, директор школе

Николић Милан, секретар

Влајић Марина, шеф рачуноводства

Живановић Јелена, административно-финансијски радник

Николић Урош, администативни радник

Бабић Весна, библиотекар

Добричић Зорица, школски педагог

Милановић Мила, школски психолог

Наставно особље:

Српски језик и књижевност:

 1. Стеванчевић Весна
 2. Јовановић-Бубања Јелена
 3. Николић Данијела
 4. Илић Николина

Страни језици:

 1. Гојковић Борјана, енглески језик
 2. Васиљевић Наташа,енглески језик
 3. Манојловић Мирјана, енглески језик
 4. Ристић Снежана, немачки језик
 5. Бижић Марија, италијански и латински језик
 6. Пајовић Софија, језик, медији и комуникација

Математика:

 1. Ђурић Наташа
 2. Степановић Ивана
 3. Ђокић Лидија
 4. Цветковић Анка

Рачунарство иинформатика:

 1. Вуцелић Бојан
 2. Марковић Данијела
 3. Топлица Славица

Историја:

 1. Пантић Катарина
 2. Савић Владимир

Географија:

 1. Вуловић Снежана
 2. Марковић Лидија
 3. Гајић Сања

Физика:

 1. Јевтић Данијела
 2. Јовановић Марина

Хемија:

 1. Александровић Каролина

Биологија:

 1. Бишевац Весна
 2. Коцић Светлана

Музичка уметност/култура:

 1. Ђорђевић Ксенија

Ликовна култура:

 1. Ђорђевић Тамара

Физичко васпитање:

 1. Којић Божо
 2. Благојевић Бојан, физичко васпитање/здравље и спорт
 3. Ристић Петар

 Социологија, Филозофија и Устав и права грађана:

 1. Николић Јасминка, филозофија, језик/медији и комуникација
 2. Вујиновић Костић Милена

Пољопривредна група предмета:

 1. Радојевић Душица
 2. Вујовић Биљана
 3. Лукић Мира
 4. Томић Саша
 5. Савић Смиљана
 6. Јовичић Зоран
 7. Вељић Вера
 8. Радојевић Бојана

Ветеринарска група предмета:

 1. Микичић Светлана
 2. Петровић Светлана
 3. Петровић Љубица
 4. Петровић Љубица
 5. Станковић Снежана
 6. Марковић Ђорђе
 7. Перковић Милош, предузетништво

Машинске групе предмета:

 1. Радивојевић Драган
 2. Ричковски Наташа
 3. Лазаревић Мирослав, практична настава
 4. Нешић Љиљана, практична настава

Верска настава:

 1. Илић Стеван

Грађанско васпитање:

 1. Топлица Славица
 2. Ћировић Бојана
 3. Николић Јасминка

Помоћни наставници:

 1. Никодијевић Нада
 2. Перковић Зорица

Помоћно - техничко особље

 1. Лукић Небојша, домар-лозач
 2. Стевановић Иван, домар-лозач
 3. Богићевић Бранка, помоћни радник
 4. Радовановић Гордана, помоћни радник
 5. Ђорђевић Данијела, помоћни радник
 6. Ивановић Валентина, помоћни радник
 7. Живковић Невенка, помоћни радник
 8. Зечевић Љиљана, помоћни радник
 9. Марковић Мића, помоћни радник
 10. Милосављевић Срђан
 11. Гавриловић Дејан, радник на школској економији
 12. Чолић Дејан
 13. Ђурић Рајица, радник на школској економији
 14. Манојловић Томислав, радник на школској економиjи
 15. Спасић Небојша
 16. Прокић Рашко