КОЛЕКТИВ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "КРАЉ ПЕТАР I"

 

 

Ваннаставно особље:

 1. Недељковић Љубиша , директор школе
 2. Николић Милан, секретар
 3. Влајић Марина, шеф рачуноводства
 4. Живановић Јелена, административно-финансијски радник
 5. Кнежевић Рајко, педагог
 6. Бабић Весна, библиотекар

 7. Лукић Небојша, домар-лозач
 8. Стевановић Иван, домар-лозач
 9. Богићевић Бранка, помоћни радник
 10. Радовановић Гордана, помоћни радник
 11. Ђорђевић Данијела, помоћни радник
 12. Ивановић Валентина, помоћни радник
 13. Живковић Невенка, помоћни радник
 14. Зечевић Љиљана, помоћни радник
 15. Марковић Мића, помоћни радник
 16. Гавриловић Дејан,радник на школској економији
 17. Ђурић Рајица, радник на школској економији
 18. Манојловић Томислав, радник на школској економиjи

Наставно особље:

      Српски језик и књижевност:

 1. Анастасовић Милунка
 2. Стеванчевицћ Весна
 3. Јовановић-Бубања Јелена
 4. Ђурић Ана
 5. Станојевић Зорка
 6. Савић Даница

Страни језици:

 1. Гојковић Борјана, енглески језик
 2. Васиљевић Наташа,енглески језик
 3. Манојловић Мирјана, енглески језик
 4. Јовановић Сузана, енглески језик
 5. Ристић Снежана, немацки језик
 6. Вучковић Марија, италијански и латински језик

Историја:

 1. Савић Владимир
 2. Ђурић Дејан

Географија:

 1. Марковић Лидија
 2. Гајић Сања

Биологија:

 1. Бишевац Весна
 2. Коцић Светлана

Математика:

 1. Тасић Неђо
 2. Ђурић Наташа
 3. Степановић Ивана
 4. Ђокић Лидија

Физика:

 1. Јевтић Данијела
 2. Недељковић Милан

Хемија:

 1. Александровић Каролина
 2. Вукићевић Дарко

Рачунарство иинформатика:

 1. Вуцелић Бојан
 2. Марковић Данијела

Музичка култура:

 1. Јевтовић Сузана

       Ликовна култура:

 1. Стевановић Нада

       Физичко васпитање:

 1. Којић Божо
 2. Благојевић Бојан
 3. Ристић Петар

 Устав иправа грађана,социологија:

 1. Вујиновић Костић Милена

Филозофија:

 1. Николић Јасминка

Пољопривредна група предмета:

 1. Вујовић Биљана
 2. Радојевић Душица
 3. Лукић Мира
 4. Савић Смиљана
 5. Томић Саша
 6. Јовичић Зоран

Ветеринарска група предмета:

 1. Микичић Светлана
 2. Петровић Светлана
 3. Петковић Милош
 4. Петровић Љубица
 5. Јанковић Катарина

Машинске групе предмета:

 1. Радивојевић Драган
 2. Лазовић-Поповић Горица
 3. Матијевић Дејан
 4. Ерић Милан

Верска настава:

 1. Савић Урош

       Грађанско васпитање:

 1. Топлица Славица
 2. Ћировић Бојана

      Наставници практичне наставе:

 1. Нешић Зоран
 2. Дрекаловић Бранко
 3. Лазаревић Мирослав
 4. Нешић Љиљана

      Помоћни наставници:

 1. Никодијевић Нада
 2. Перковић ЗорицаПогодака: 16411

 

 • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


 • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ


  tel: 034/6811-035
  fax:034/6811-035
  mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
  Радно време: 7:00-15:00h

    site bottom