Историјат школе

 

Средња школа „Краљ Петар I“ настала је као „Занатско-трговачка школа“ према сачуваним документима 1. септембра 1925. године. Радила је до 1941. године пошто немамо расположиву грађу, не можемо утврдити да ли је школа функционисала и у време окупације после 20. јуна 1941. кад је обављен последњи завршни испит. Међутим, после ослобођења, школа наставља да ради као „Мешовита школа ученика у привреди“. Године 1964. заслугом тадашње локалне самоуправе основана је Гимназија „Јован Скерлић“ чиме је средње образовање у Тополи подигнуто на четворогодишњи степен. До тада су у школи били заступљени занати у облику течаја и трогодишњег образовања. Од 1964. до 1974. гимназија и занатски смерови су постојали у облику две одвојене школе. У међувремену, јануара 1971. године „Мешовита школа ученика у привреди“ мења назив у Школу за КВ раднике „Милић Радовановић“. Најзад 1974. године долази до спајања свих средњошколских смерова под кровом средњошколског центра „Милић Радовановић“. Организационе промене школа је доживљавала и у наредном периоду преласком на усмерено образовање, променама у оријентацији ка иновативним смеровима које су пратиле тржиште рада и привредне ресурсе у општини. Тако је долазило и до измена назива па је школа имала називе средња школа и техничка школа „Милић Радовановић“. Од 2004. долази до нове промене назива па је тако настала средња школа „Краљ Петар I“. Најновије организационе промене наступиле су повратком гимназије па је школа поново постала мешовита. Школа је носила називе личности локалног и националног формата. Поред краља Петра I Карађорђевића који је владао Србијом и Краљевином СХС од 1903. до 1921. године, школа је носила назив најпризнатијег српског књижевног критичара и политичког идеолога са почетка ХХ века Јована Скерлића, као и народног хероја Милића Радовановића припадника Народноослободилачког покрета који је страдао у току Другог светског рата у борби против фашизма.

  
         
Образовни профили и смерови у прошлости

            Школа је у предратном периоду, према расположивој архивској грађи, образовала будуће трговце. После Другог светског рата стицало се такође опште занатско-трговачко образовање све до 1962. године кад је дошло до разврставања смерова и образовних профила и од јуна 1963. године настају разноврсни занати којих је било преко 20 од којих су се издвајали: ливац, металостругар, кројач народног одела, аутомеханичар, машинбравар, електромеханичар и др. Профили су били углавном металски, али су били присутни и текстилни. У септембру 1964. године долази до формирања гимназије која ће од 1975. године бити подељена на друштвено-језички и природно-математички смер. Спајањем у средњошколски центар створена је јединствена образовна установа која је покрила све у Тополи до тада заступљене средњошколске профиле и смерове укључујући гимназију. Увођењем четворогодишњих стручних школа машинске, пољопривредне и ветеринарске струке школа је образовала и потенцијалне машинске и пољопривредне инжењере, агрономе и докторе ветеринарске медицине. На тај начин проширен је спектар образовних профила са којих се могло одлазити на факултете. Школа је образовала машинске техничаре, пољопривредне техничаре и ветеринарске техничаре. Поједини смерови и профили, нажалост, нису се одржали. Оснивањем школе за КВ раднике дошло је свођења занатских смерова на: аутомеханичаре, машинбраваре, металостругаре, аутолимаре и трговце. Трговински смер је представљао основу старе занатско-трговачке школе, али је после периода постојања у оквиру средњошколског центра укинут. Такође је сличну судбину доживео текстилни профил. Али мора се нагласити да је то била последица праћења тржишта рада и просветне политике. Такође је и гимназија била једно време укинута, али је враћена под оквир средње школе 2004. године стапањем до тада издвојеног одељења гимназије „Милош Савковић“ са седиштем у Аранђеловцу. Осим тога и машински техничар је смер који је доживео трансформацију након краћег периода одсуства па је настао смер машински техничар за компјутерско конструисање. Уласком у процес реформе образовања школа је ушла и у иновативне програме и уведено је огледно одељење винар-виноградар 2008. године.