Подаци о школи

ПИБ БРОЈ: 1012224115

МАТИЧНИ БРОЈ: 07123604

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8532

ЖИРО РАЧУН: 840-1035666-40

РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ: 10107123604

ТЕЛЕФОН: 034/6811-035

Ф А К С: 034/6811-035

РАЧУНОВОДСТВО: 034/681-035

E-MAIL ss.kraljpetar1@mts.rs

АДРЕСА: Шумадијска бр. 2 
                  34310 Топола

ШКОЛСКА ЕКОНОМИЈА

ТЕЛЕФОН: 034/6813-040     

E-MAIL s.ekonomija@mts.rs

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Милош Петковић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:  Милан Николић