Аутомеханичар

Аутомеханичар

Аутомеханичарјеобразовнипрофилкојије увек актуелан. Ученици се оспособљавају да врше уградњу, одржавање и оправку аутоделова на возилима на моторни погон.Школовање траје 3 године.

аутомеханичар

Задаци аутомеханичара су да:

  • обавља текуће послове одржавања и поправке возила,
  • утврђује квар провером и прегледом целог возила,
  • проверава функционисање поправлљеног дела.

      Током образовања ученици стичу потребна знања у вршењу сервиса, одржавању моторних возила, одређивању и отклањању неисправности на возилима.

По завршетку школовања ученици могу потражити запослење у неком аутомеханичарском сервису, у предузећу на пословима одржавања возила или отворити сопствену аутомеханичарску радионицу.

Постоји и могућност наставка школовања у виду једногодишње специјализације (V степен), доквалификације (IV степен), а након тога и даљег школовања на високим школама струковних студија.