Гимназија друштвено-језички смер

Гимназија друштвено-језички смер

Друштвено-језички смер пружа најопштије знање и културуи омогућава ученицима да, кроз учење страних језика, комуницирају са вршњацима из целог света. Знања која ученици током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, већ и  доприносе изградњињихове опште културе и ширењу њихових видика и начина размишљања.

Циљ образовања и васпитања у гимназији друштвено-језичког смера је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди:

  • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима,
  • унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој,
  • подршка развоју међупредметних компетенција.

Овај смер је добар избор за све оне који желе да, након средње школе, упишу неки од факултета из области друштвених наука, права, историје, социологије, или да студирају књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје.Дугогодишња пракса је показала да ученици, након завршеног школовања, успешно уписују и факултете који припадају групи природно-техничких наука.