Машинбравар

Машинбравар

        Образовни профил машинбравар ученицима пружа могућност да овладавају и теоријским и практичним знањима. Школовање траје 3 године.

Машинбравар је оспособљен за рад на одржавању и поправљању машина и уређаја, односно врши спајање и састављање елемената машина, израђује канале за подмазивање, саставља и уграђује зупчанике на осовини, контролише и испитује склопове и подсклопове, дијагностикује кварове на алатним машинама и обавља мање поправке.

          Такође, машинбравар обавља текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичном деформацијом,саставља подсклопове и склопове механизама алатних машина. Поред поменутих послова машинбравар може да ради и послове машинске обраде резањем и спајањем.

Након завршетка школовања ученици могу отворити приватну радионицу и на тај начин лако доћи до посла у струци. Такође, могу се запослити у било ком машинском предузећу јер ово занимање покрива широко подручје машинства.