Механичар моторних возила

По завршетку школовања, које траје три године, механичар моторних возила ће умети да:

  • дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем,
  • дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја,
  • сервисира возила у експлоатицији,
  • врши контролу исправности моторних возила.

    

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку. Један део наставе будућих механичара моторних возила се, поред школе, одвија и у компанијама или ауто-сервисима са којима школа сарађује. У току школовања се свим ученицима, као обавезан део наставе, омогућава обука за возача Б категорије.

    Сви ученици који после трогодишњег школовања буду имали жељу и могућности да наставе са образовањем, имаће прилику да се доквалификују за четврти степен и касније упишу вишу школу или факултет.