О нама

Средња школа  “Краљ Петар I” у Тополи настала је на темељима Школе за квалификоване раднике, основане педесетих година прошлог века. Одтог давног времен апа све до данас,у овој школи су се образовали ученици по разним наставним плановима и програмима јер је било више реформи. Од 1964. године школа ради каo Гимназија “Јован Скерлић” и као Школа ученика у привреди да би седамдесетихг одина дошло до спајања у јединствени Образовно-васпитн ицентар “Милић Радовановић”. Образовно-васпитни центар се развијао и развио у школу која је сваке године уписивала око 800 ученика. Техничка школа “Милић Радовић”је правни наследник Образовно-васпитн огцентра “Милић Радовановић”. Од 1996.године носи назив Техничка школа “Милић Радовановић, а од 2004. године школа носи назив Средња школа “Краљ Петар I”.

Средња школа “Краљ Петар I ” се налази у центру Тополе, у подножју Опленца задужбине династије Карађорђевић. У близини се налази историјски комплекс са бројни споменицима бурне и богате прошлости овог краја. Своју прошлост истичемо с поносом и показујемо је нашим пријатељима и сарадницима,који су наши гости када организујемо бројне културне и привредне манифестације. Зграда наше школе видљива је и лако уочљива за све оне који посећују Тополу и одлично се архитектонски уклапа у околни стамбени простор. Улаз је из споредне улице,што омогућава већу безбедност наших ученика.

       Средња школа “Краљ Петар I “ данас је савремена васпитно образовна установа,која обавља делатност средњег образовања ученика за занимања III и IVстепена. Основна делатност школе остварује се на основу планова и програма образовно-васпитног рада у три посебна подручја:

       – машинство и обрада метала

       – пољопривреда производња и прерада хране

       – гимназија друштвено –језичког смера

       – гимназија општи тип.

       Укупно 26 одељења. Школа има 680 ученика, а на пословима теоријске и практичне наставе, организације и координације наставног процеса, помоћно-техничких послова и администрације у школи је запослено 80 радника.                  

    Школа располаже са преко 3600м2 простора, у оквиру кога су учионице, фискултурна сала, кабинети за физику, хемију, информатику, српски језик и објектима за пољопривредну струку, као и библиотека са 15000 књига. У оквиру школе послују и Машинска радионица и Школска економија.                                                                          

        Кабинети за извођење наставе опремљени су савременим училима ,која ученицима омогућавају успешно савладавање наставних садржаја. Посебно се истиче кабинет за информатику и рачунарство, који располаже најсавременијом компјутерском опремом.

          И остали кабинети се континуирано осавремењавају, сходно сталној тежњи. Школе за модернизацијом наставног процеса. Богато опремљена школска библиотека, такође је компјутеризована, што посебно привлачи све већи број ученика, ангажованих у библотекарску секцију. Школска фискултурна сала опремљена је по савременим школским стандардима. У њој се одржавају бројни спортски садржаји на нивоу школе, али и шире. Чести гости су нам успешне спортске екипе, које су у оквиру својих припрема, гости нашег града и школе.

кабинет информатике

          С обзиром да постоји велики број ученика који путују, школа у циљу да обезбеди што боље услове планира и изградњу ,,ученичког дома”. На том плану  урађен је пројекат и обезбеђен простор на коме ће бити изграђен будући дом ученика.

          Машинска радионица у саставу Средње школе „Краљ Петар I“ састоји из више радионица, у оквиру који се обавља квалитетна практична настава. Практична настава у оквиру подручја пољопривреде, производње и прераде хране обавља се се на школској економији која има 50 хектара земљишта по ратарским и воћарским културама. На школској економији обавља се квалитетна практична настава, на којој ученици стечено теоријско знање примењују у пракси. У 2006. години наставници и ученици пољопривредне струке добили су Повељу са златном плакетом од Задружног Савеза Србије као најбоља ученичка задруга. Актив наставника пољопривредне струке одржава успешну сардњу са Винарском Школом у Валтицама, у Чешкој.

         Рад са ученицима остварује се су свим редовним облицима наставног процеса, али и кроз бројне ван наставне активности.Међу њима предњачи низ успешних секција:драмска, лигвистичка,литерална,рецитаторска, биолошка, историјска, библиотекарска, хорска. Ученици који су чланови ових секција,сваке године постижу запажене резултате и освајају високе пласмане на бројним регионалним и републичким такмичењима(Републчко такмичење из српског језика у Тршићу), Позоришни сусрети ученика гимназије у Крагујевцу. У школи се организују и многе друге културне активносту: изложбе, књижевне вечери,стручна предавања из различитих области, а у оквиру традиционалне манифестације Опленачка берба-изложба пољопривредних производа. Средња школа „Краљ Петар I“ сваке године свечано обележава два датума

Дан школе (8.септембра), везан за име и дело краља Петра I Карађорђевића и Дан Светог Саве, као школску славу. У организацији ових прослава укључен је велики број наставника и ученика ,који се труде да програм сваке године буде богат и разноврстан, а тежи се и сталном осавремењавању тих традиционалних школских манифестација.

         Школа има вишеструке и запажене резултате у школовању кадрова за привреду општине,али и шире,у   припреми ученика за даље школовање и стручно усавршавање. Велики број наших ученика су данас признати врхунски стручњаци познати код нас и у свету. Због тога смо оријентисани на отвореност и трајну сарадњу са широм друштвеном заједницом, локалном самоуправом, као и бројним донаторима, који помажу опремању Школе и осавремењавању наставног процеса.

          Наставни кадар Средње школе „Краљ Петар I“ се из године у годину подмлађује, што говори у прилог чињеница да се млади образовни људи све више опредељују за рад у просвети. Основна тежња нам је да на чврстим темељима традиције и квалитетне наставе,читав процес образовања и васпитања подигнемо на виши ниво, који ће временом бити све више осавремењаван и оплемењиван стваралачким односом наставника и ученика.У плану су нам и бројне иновације, које ће показати да наша школа живи и да има тенденцију да напредује и постигне успехе на свим пољима свог деловања.