Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар је стручњак у области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, заштите биља, сточарства и пољопривредне технике. Школовање траје 4 године.

Ученици стичу потребна знања како би успешно обављали послове праћења и спровођења обраде земљишта, сетве, неге и заштите биљака, убирања и транспорта производа, производње семенског, воћног и лозног садног материјала, као и праћења и спровођења технолошког процеса у сточарској производњи. Током практичне наставе ученици примењу стечена знања и оспособљавају се за самосталан практичан рад.

По завршетку школовања ученици могу успешно водити сопствено газдинство или пронаћи запослење у предузећима која се баве производњом и прометом пољопривредних производа, пољопривредној апотеци, у пољопривредној стручној и саветодавној служби, као и у приватном пластенику или стакленику.

Овај образовни профил пружа имогућности даљег образовања. Ученици могу наставити школовање на неком од следећих факултета и виших школа:

  • Пољопривредни факултет
  • Факултет ветеринарске медицине
  • Шумарски факултет
  • Факултет спорта и физичког васпитања
  • ПМФ-појединисмерови
  • Полицијскаакадемија
  • Војнаакадемија
  • Учитељски и други факултети друштвених наука
  • Високе школе: пољопривредна, економска, педагошка , шумарска…