Ветеринарски техничар

Ветеринарски техничар

Циљ стручног образовања за образовни профил ветеринарски техничарје оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.Ветеринарски техничар помаже ветеринару у лечењу оболелих или повређених животиња, у спровођењу поступака превенције (спречавања) ширења заразних болести животиња, као и у различитим поступцима узгоја животиња. Неке једноставније послове ветеринарски техничар обавља самостално, али по упутству ветеринара.

Током практичне наставе ученици примењују стечена знања и оспособљавају се за самосталан практичан рад.Школовање траје 4 године.

Након завршетка школовања ученици, као ветеринарски техничари, могу радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама (у лабораторији), царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Овај образовни профил пружа и могућности даљег образовања. Ученици могу наставити школовање на неком од следећих факултета и виших школа:

  • Факултет ветеринарске медицине
  • Пољопривредни факултет
  • Медицински факултет
  • Факултет спорта и физичког васпитања
  • ПМФ
  • Полицијска академија
  • Војна академија
  • Учитељски и други факултети друштвених наука
  • Све високе школе