Колектив

КОЛЕКТИВ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ “КРАЉ ПЕТАР I”

Милош Петковић, директор школе

Милан Николић, секретар

Марина Влајић, шеф рачуноводства

Јелена Живановић, административно-финансијски радник

Урош Николић, администативни радник

Зорица Добричић, школски педагог

Мила Милановић, школски психолог

Весна Бабић, библиотекар

Сања Гајић, организатор наставе, професор географије

Петар Ристић, организатор наставе, професор физичког васпитања и спорта

Александар Танасијевић, организатор наставе, професор предмета Језик, медији и култура

Весна Стеванчевић, професор српског језика и књижевности

Јелена Јовановић-Бубања, професор српског језика и књижевности

Данијела Николић, професор српског језика и књижевности

Николина Илић, професор српског језика и књижевности

Јелена Ивковић, професор српског језика и књижевности

Борјана Гојковић, професор енглеског језика

Наташа Васиљевић, професор енглеског језика

Мирјана Манојловић, професор енглеског језика

Снежана Ристић, професор немачког језика

Марија Бижић, професор италијанског и латинског језика

Наташа Ђурић, професор математике и рачунарства и информатике

Ивана Степановић, професор математике

Лидија Ђокић, професор математике

Анка Цветковић, професор математике

Данијела Марковић, професор рачунарства и информатике

Славица Топлица, професор рачунарства и информатике и грађанског васпитања

Драгослав Јевђић, професор рачунарства и информатике

Катарина Пантић, професор историје

Дејан Грујић, професор историје

Снежана Вуловић, професор географије

Лидија Лазаревић, професор географије

Данијела Јевтић, професор физике

Марина Јовановић, професор физике

Каролина Александровић, професор хемије

Весна Бишевац, професор биологије

Јелена Живковић, професор музичке културе

Тамара Ђорђевић, професор ликовне културе

Божо Којић,професор физичког васпитања и спорта

Бојан Благојевић, професор физичког васпитања и спорта

Јасминка Николић, професор филозофије

Милена Вујиновић Костић, професор социологије и устава и права грађана

Душица Радојевић, професор пољопривредне групе предмета

Биљана Вујовић, професор пољопривредне групе предмета

Мира Лукић, професор пољопривредне групе предмета

Саша Томић, професор пољопривредне групе предмета

Смиљана Савић, професор пољопривредне групе предмета

Зоран Јовичић, професор пољопривредне групе предмета

Вера Вељић, професор пољопривредне групе предмета

Светлана Микичић, професор ветеринарске групе предмета

Светлана Петровић, професор ветеринарске групе предмета

Љубица Петровић, професор ветеринарске групе предмета

Снежана Станковић, професор ветеринарске групе предмета

Ђорђе Марковић, професор ветеринарске групе предмета

Милош Перковић, Предузетништво

Драган Радивојевић, професор машинске групе предмета

Наташа Ричковски, професор машинске групе предмета

Мирослав Лазаревић- Практична настава (машинске групе предмета)

Љиљана Нешић- Практична настава (машинске групе предмета)

Стеван Илић, вероучитељ

Бојана Ћировић, професор грађанског васпитања

Софија Пајовић, професор грађанског васпитања

Нада Никодијевић, помоћни наставник

Зорица Перковић, помоћни наставник

Небојаша Лукић, домар-ложач

Иван Стевановић, домар-ложач

Бранка Богићевић, помоћни радник

Гордана Радовановић, помоћни радник

Данијела Ђорђевић, помоћни радник

Валентина Ивановић, помоћни радник

Невенка Живковић, помоћни радник

Љиљана Зечевић, помоћни радник

Срђан Милосављевић

Дејан Гавриловић

Дејан Чолић

Рајица Ђурић, радник на школској економији

Томислав Манојловић, радник на школској економиjи

Небојша Спасић

Рашко Прокић