О нама

УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА ОПЛЕНАЧКА ВИЗИЈА 2019 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КРАЉ ПЕТАР I ТОПОЛА

       Ученичка задруга је самостално правно лице које оснива Средња школа Краљ Петар I из Тополе са циљем подстицања и развијања позитивног односа ученика према раду, повезивања наставе са светом пословања, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву.

       Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада и има за циљ да ученицима омогући овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга, професионално усмеравање и развијање предузетничког духа. Неговањем позитивног односа према раду и стваралаштву тежимо формирању радних навика и развијању свести о колективном раду. Залажемо се за сарадњу и солидарност, као и одговоран однос према уређењу и развоју школе, локалне заједнице и животног окружења.

      Ученичка задруга обухвата следеће секције:

1.  Секција за прераду воћа и поврћа

У оквиру ове секције ученици уз помоћ педагошког ментора припремају зимницу, сокове , џемове, компоте и остале сличне  производе.

Ментор: Петар Ристић

2.  Слатко-слана радионица

Ученици уз помоћ педагошког ментора припремају колаче, пецива, резанца и сличне производе.

Ментор: Наташа Васиљевић

3.  Уметничка радионица

У оквиру ове секције ученици уз помоћ педагошког ментора израђују сувенире, новогодишње украсе,промотивни материјал, сапуне, уметничко исцртавање лица, прављење фризура и остале активности.

Ментор: Зорица Добричић

4.   Секција за спортске и културне активности

Ментор: Александар Танасијевић

5.  Секција за хуманитарне активности

Ученици уз помоћ педагошког ментора организују хуманитарне акције, помоћ социјално угроженим ученицима кроз хуманитарне утакмице, представе, концерте и сл. активности.

Ментор: Каролина Александровић

Директор Ученичке задруге: Милош Петковић

Стручни консултант: Ивана Степановић